Styczeń 24, 2017

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa FRUTTICO Mirosław Chwał  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Budowę wiaty na opakowania wg indywidualnego projektu architektonoczno-budowlanego o powierzchni zabudowy 144,30 m2. Zmiana sposobu użytkowania piętra nieużytkowego na potrzeby zaplecza socjalnego, przebudowa pomieszczeń istniejącego zaplecza socjalno-biurowego dz. Nr 13/7 w Ciborowicach.

 

PLIK DO POBRANIA Fruttico przedmiar

PLIK DO POBRANIA Zapytanie ofertowe na budowlanke