„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Rozbudowa hali i zakup wyposażenia służąca do bieżącej działalności operacyjnej zakładu” mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę komór chłodniczych wiaty i pomieszczeń operacyjno technicznych oraz instalacje urządzeń wprowadzających innowację procesową i technologiczną pakowania warzyw przy pozytywnym oddziaływaniu na środowisko.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.